หูชั้นกลางอักเสบ (Otitis media)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

หูชั้นกลางอักเสบ (Otitis media) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

หูชั้นกลางอักเสบ (Otitis media) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง