โลหิตเป็นพิษในทารกแรกเกิด (Septicemia of newborn)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โลหิตเป็นพิษในทารกแรกเกิด (Septicemia of newborn) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โลหิตเป็นพิษในทารกแรกเกิด (Septicemia of newborn) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง