ปลิงเข้าอวัยวะ
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ปลิงเข้าอวัยวะ ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ปลิงเข้าอวัยวะ อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง