บ้านหมุนจากการเปลี่ยนท่า/บีพีพีวี
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บ้านหมุนจากการเปลี่ยนท่า/บีพีพีวี ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

บ้านหมุนจากการเปลี่ยนท่า/บีพีพีวี อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง