งูกัด (Snakebites)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

งูกัด (Snakebites) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

งูกัด (Snakebites) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง