บาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก (Burns)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก (Burns) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

บาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก (Burns) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง