ก้างปลา/กระดูกติดคอ
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ก้างปลา/กระดูกติดคอ ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ก้างปลา/กระดูกติดคอ อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง