กระดูกซี่โครงหัก (Rib fracture) และภาวะอกรวน (Flail chest)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กระดูกซี่โครงหัก (Rib fracture) และภาวะอกรวน (Flail chest) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

กระดูกซี่โครงหัก (Rib fracture) และภาวะอกรวน (Flail chest) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง