กระดูกซี่โครงหัก (Rib fracture)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

กระดูกซี่โครงหัก (Rib fracture) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

กระดูกซี่โครงหัก (Rib fracture) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง