แผลริมอ่อน (Chancroid/Soft chancre)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แผลริมอ่อน (Chancroid/Soft chancre) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

แผลริมอ่อน (Chancroid/Soft chancre) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง