หนองในเทียม (Nonspecific urethritis/NSU/Nongonococcal urethritis/NGU)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หนองในเทียม (Nonspecific urethritis/NSU/Nongonococcal urethritis/NGU) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

หนองในเทียม (Nonspecific urethritis/NSU/Nongonococcal urethritis/NGU) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง