ตาปลา (Corn) - หนังหนาด้าน (Callus)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตาปลา (Corn) - หนังหนาด้าน (Callus) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ตาปลา (Corn) - หนังหนาด้าน (Callus) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง