คีลอยด์/แผลปูด (Keloid)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

คีลอยด์/แผลปูด (Keloid) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

คีลอยด์/แผลปูด (Keloid) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง