โรคเชื้อราในช่องหู (Otomycosis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคเชื้อราในช่องหู (Otomycosis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคเชื้อราในช่องหู (Otomycosis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง