รังแค (Dandruff/Seborrhea/Pityriasis capitis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รังแค (Dandruff/Seborrhea/Pityriasis capitis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

รังแค (Dandruff/Seborrhea/Pityriasis capitis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง