หงอนไก่ (Genital warts/Condyloma acuminata)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หงอนไก่ (Genital warts/Condyloma acuminata) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

หงอนไก่ (Genital warts/Condyloma acuminata) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง