พิษจากผึ้ง ต่อ แตน แมลงภู่ หมาร่า มดตะนอย มดคันไฟ
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิษจากผึ้ง ต่อ แตน แมลงภู่ หมาร่า มดตะนอย มดคันไฟ ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

พิษจากผึ้ง ต่อ แตน แมลงภู่ หมาร่า มดตะนอย มดคันไฟ อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง