สายตาผู้สูงอายุ (Presbyopia)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

สายตาผู้สูงอายุ (Presbyopia) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

สายตาผู้สูงอายุ (Presbyopia) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง