สายตาสั้น (Myopia/Nearsightedness)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สายตาสั้น (Myopia/Nearsightedness) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

สายตาสั้น (Myopia/Nearsightedness) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง