สิ่งแปลกปลอมเข้าตา (Foreign bodies in the eye)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

สิ่งแปลกปลอมเข้าตา (Foreign bodies in the eye) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

สิ่งแปลกปลอมเข้าตา (Foreign bodies in the eye) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง