ตาได้รับบาดเจ็บรุนแรง (Severe eye injury)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตาได้รับบาดเจ็บรุนแรง (Severe eye injury) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ตาได้รับบาดเจ็บรุนแรง (Severe eye injury) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง