กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute pyelonephritis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute pyelonephritis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute pyelonephritis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง