กรวยไตอักเสบเรื้อรัง (Chronic pyelonephritis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

กรวยไตอักเสบเรื้อรัง (Chronic pyelonephritis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

กรวยไตอักเสบเรื้อรัง (Chronic pyelonephritis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง