ดียูบี (Dysfunctional uterine bleeding/DUB)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดียูบี (Dysfunctional uterine bleeding/DUB) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ดียูบี (Dysfunctional uterine bleeding/DUB) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง