ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา (Candidal vaginitis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา (Candidal vaginitis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา (Candidal vaginitis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง