อัณฑะบิดตัว (Testicular torsion)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อัณฑะบิดตัว (Testicular torsion) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

อัณฑะบิดตัว (Testicular torsion) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง