หลอดเลือดอัณฑะขอด (Varicocele)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

หลอดเลือดอัณฑะขอด (Varicocele) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

หลอดเลือดอัณฑะขอด (Varicocele) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง