ถุงน้ำที่ถุงอัณฑะ (Hydrocele)/กล่อนน้ำ
เรียบเรียงข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ถุงน้ำที่ถุงอัณฑะ (Hydrocele)/กล่อนน้ำ ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ถุงน้ำที่ถุงอัณฑะ (Hydrocele)/กล่อนน้ำ อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง