มะเร็งไทรอยด์ (Thyroid cancer)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มะเร็งไทรอยด์ (Thyroid cancer) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

มะเร็งไทรอยด์ (Thyroid cancer) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง