เส้นประสาทมือถูกพังผืดรัดแน่น / โรคคาร์พัลทูนเนล (Carpal tunnel syndrome/CTS)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เส้นประสาทมือถูกพังผืดรัดแน่น / โรคคาร์พัลทูนเนล (Carpal tunnel syndrome/CTS) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

เส้นประสาทมือถูกพังผืดรัดแน่น / โรคคาร์พัลทูนเนล (Carpal tunnel syndrome/CTS) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง