ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉียบพลัน (Acute pyogenic arthritis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉียบพลัน (Acute pyogenic arthritis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ข้ออักเสบชนิดติดเชื้อเฉียบพลัน (Acute pyogenic arthritis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง