ข้อเสื่อม (Osteoarthritis) ข้อเข่าเสื่อม
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อเสื่อม (Osteoarthritis) ข้อเข่าเสื่อม ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ข้อเสื่อม (Osteoarthritis) ข้อเข่าเสื่อม อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง