ธาลัสซีเมีย (Thalassemia)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง