โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกเกิด (Hemolytic anemia of the newborn)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกเกิด (Hemolytic anemia of the newborn) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกเกิด (Hemolytic anemia of the newborn) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง