ไข้รูมาติก (Rheumatic fever) โรคหัวใจรูมาติก (RHD)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ไข้รูมาติก (Rheumatic fever) โรคหัวใจรูมาติก (RHD) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ไข้รูมาติก (Rheumatic fever) โรคหัวใจรูมาติก (RHD) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง