เด็กไม่อยากไปโรงเรียน/โรคกลัวโรงเรียน (School phobia/School refusal)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เด็กไม่อยากไปโรงเรียน/โรคกลัวโรงเรียน (School phobia/School refusal) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

เด็กไม่อยากไปโรงเรียน/โรคกลัวโรงเรียน (School phobia/School refusal) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง