โรคอารมณ์แปรปรวน (Mood disorders) โรคซึมเศร้า (Major depressive disorder)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคอารมณ์แปรปรวน (Mood disorders) โรคซึมเศร้า (Major depressive disorder) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคอารมณ์แปรปรวน (Mood disorders) โรคซึมเศร้า (Major depressive disorder) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง