ฝีสมอง (Brain abscess)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ฝีสมอง (Brain abscess) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ฝีสมอง (Brain abscess) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง