โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย/ไมแอสทีเนียเกรวิส (Myasthenia gravis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย/ไมแอสทีเนียเกรวิส (Myasthenia gravis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย/ไมแอสทีเนียเกรวิส (Myasthenia gravis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง