ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ (Hypokalemia) อัมพาตครั้งคราว (Periodic paralysis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ (Hypokalemia) อัมพาตครั้งคราว (Periodic paralysis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ (Hypokalemia) อัมพาตครั้งคราว (Periodic paralysis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง