ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ (Hypokalemia) อัมพาตครั้งคราว (Periodic paralysis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ (Hypokalemia) อัมพาตครั้งคราว (Periodic paralysis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ (Hypokalemia) อัมพาตครั้งคราว (Periodic paralysis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง