เวียนศีรษะ (Dizziness) บ้านหมุน (Vertigo)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

เวียนศีรษะ (Dizziness) บ้านหมุน (Vertigo) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

เวียนศีรษะ (Dizziness) บ้านหมุน (Vertigo) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง