ปวดศีรษะจากความเครียด (Tension-type headache/TTH)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปวดศีรษะจากความเครียด (Tension-type headache/TTH) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ปวดศีรษะจากความเครียด (Tension-type headache/TTH) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง