ตาอักเสบจากเชื้อหนองใน (Gonococcal ophthalmia neonatorum)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ตาอักเสบจากเชื้อหนองใน (Gonococcal ophthalmia neonatorum) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ตาอักเสบจากเชื้อหนองใน (Gonococcal ophthalmia neonatorum) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง