มะเร็งช่องปาก (Oral cancer)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

มะเร็งช่องปาก (Oral cancer) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

มะเร็งช่องปาก (Oral cancer) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง