แผลเปื่อยในปากที่เกิดจากการบาดเจ็บ
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แผลเปื่อยในปากที่เกิดจากการบาดเจ็บ ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

แผลเปื่อยในปากที่เกิดจากการบาดเจ็บ อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง