ฝีรอบทวารหนัก (Perianal abscess) ฝีคัณฑสูตร (Anal fistula / Fistula in ano)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝีรอบทวารหนัก (Perianal abscess) ฝีคัณฑสูตร (Anal fistula / Fistula in ano) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ฝีรอบทวารหนัก (Perianal abscess) ฝีคัณฑสูตร (Anal fistula / Fistula in ano) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง