เยื่อตาขาวอักเสบจากการแพ้ (Allergic conjunctivitis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

เยื่อตาขาวอักเสบจากการแพ้ (Allergic conjunctivitis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

เยื่อตาขาวอักเสบจากการแพ้ (Allergic conjunctivitis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง