ตับ ม้าม หรือไตฉีกขาด (Ruptured liver/spleen/kidney) เลือดตกใน
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตับ ม้าม หรือไตฉีกขาด (Ruptured liver/spleen/kidney) เลือดตกใน ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ตับ ม้าม หรือไตฉีกขาด (Ruptured liver/spleen/kidney) เลือดตกใน อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง