กระเพาะหรือลำไส้อุดกั้น (Gastrointestinal/Gut obstruction)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กระเพาะหรือลำไส้อุดกั้น (Gastrointestinal/Gut obstruction) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

กระเพาะหรือลำไส้อุดกั้น (Gastrointestinal/Gut obstruction) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง