ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง