ท่อน้ำดีตีบตันในทารก (Biliary atresia)
ข้อมูลโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

ท่อน้ำดีตีบตันในทารก (Biliary atresia) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

ท่อน้ำดีตีบตันในทารก (Biliary atresia) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อมโปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ Doctor at Home ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง